Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng thực dự án: Chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ), huyện Quảng Điền (giai đoạn 1)
Ngày cập nhật 09/03/2020

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền;

Căn cứ Quyết định số 2.533/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ), huyện Quảng Điền;

UBND huyện ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ), huyện Quảng Điền, với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung chi tiết của Kế hoạch có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Kiều My
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.402
Truy cập hiện tại 600