Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024
Ngày cập nhật 18/03/2024

   Thực hiện công văn số 694/UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2024, UBND thị trấn Sịa báo cáo cụ thể như sau:

   I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

   1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

  - Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: 0.

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 136 TTHC.

   2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

    UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2024 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thị trấn Sịa, theo đó UBND thị trấn đã chỉ đạo công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách kiểm soát TTHC chủ trì, phối hợp với các công chức liên quan tiến hành rà soát các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn.

    3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

    - Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ:0; số từ kỳ trước chuyển qua:0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính:0

   - Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý:0; trong đó số đã được đăng tải công khai:0

   - Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0

   4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

   - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 543 (trực tuyến:546; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 09); số từ kỳ trước chuyển qua: 12.

  - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 542 trong đó, giải quyết trước hạn:498, đúng hạn:44, quá hạn: 00.

  - Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 13; trong đó, trong hạn:13, quá hạn:0.

   5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

   - Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND thị trấn tiếp tục tổ chức, thực hiện tốt Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

   - Cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ UBND thị trấn thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết công khai, cập nhật kịp thời vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, sử dụng đầy đủ các loại phiếu trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện số hóa hồ sơ TTHC và khảo sát mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC theo quy định.

  - Tiếp tục tiến hành niêm yết tại Bộ phận TN&TKQ UBND thị trấn địa chỉ công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong Quý I/2024 UBND thị trấn không nhận được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.764
Truy cập hiện tại 13