Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Ngày cập nhật 02/08/2021

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1720/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

        - Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch hành động:           

Nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH của cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tỉnh trong bối cảnh BĐKH; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, chiến lược gắn với tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với định hướng phát triển mới. Tận dụng các cơ hội phát triển theo hướng các-bon thấp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phòng tránh, cảnh báo thiên tai, giảm thiểu những hiểm họa của BĐKH và qua đó, đóng góp tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH của Tỉnh.

        - Mục tiêu cụ thể:

        * Về thích ứng BĐKH:

        + Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có độ tin cậy cao, đánh giá được các nguy cơ thiên tai để có giải pháp phòng ngừa kịp thời;

        + Nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH cho các ngành, các cấp, cộng đồng dân cư, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ quản lý các cấp; 

        + Chủ động phương án, điều kiện phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực nhất là những vùng dễ bị tác động của thiên tai. Nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng, công trình thủy lợi, kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư trước tác động của biến đổi khí hậu;

        + Đảm bảo các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và vùng được xây dựng, cập nhật, bổ sung có tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu.

        * Về giảm phát thải khí nhà kính:

        + Giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;

        + Phát huy và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng năng lượng mới và tái tạo;

        + Đưa giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

        Với mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm cho các lĩnh vực, các danh mục chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện kế hoạch hành động; đồng thời quy định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các tổ chức, đoàn thể để thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050./.

Tập tin đính kèm:
stnmt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 828.033
Truy cập hiện tại 89