Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Thông báo lịch tiếp dân định kỳ tháng 01/2023 của đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thị trấn Sịa
Ngày cập nhật 05/01/2023

Thực hiện Số 28-KH/ĐU, ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân của người đứng đầu Đảng ủy thị trấn Sịa năm 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo lịch tiếp dân tháng 3/2022 của đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ như sau:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 03/01/2023.

- Thành phần: Đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy. Các đồng chí cán bộ, công chức có liên quan được triệu tập tham dự khi có các nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình mà Nhân dân phản ánh, kiến nghị.

- Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy thị trấn Sịa.

Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thông báo rộng rãi trong toàn dân; đề nghị Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tiếp dân theo quy định.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.696
Truy cập hiện tại 840