Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây (ĐTĐM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm ứng dụng công nghệ điện toán đám mây là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương nói riêng và của quốc gia nói chung, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển, tái cấu trúc và dịch chuyển các hệ thống thông tin trên hạ tầng kỹ thuật truyền thống hiện có thành hạ tầng số, phục vụ Chính quyền số, chuyển đổi số tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các Sở, ban ngành, địa phương, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ các nội dung công việc, các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi; phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cơ quan ban ngành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Kế hoạch giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung sau: Khảo sát hiện trạng và phân tích, xác định nhu cầu chuyển đổi; Phân tích, thiết kế phương án chuyển đổi; Thực hiện chuyển đổi; Kết thúc chuyển đổi; Kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ.

Cụ thể, đối với nội dung Phân tích, thiết kế phương án chuyển đổi sẽ tập trung vào các nội dung: Khảo sát bổ sung, phân tích, đánh giá hiện trạng và các thay đổi liên quan đến việc triển khai dịch chuyển các hệ thống thông tin hiện có lên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM; - Phân tích, lựa chọn mô hình triển khai ĐTĐM (Public, Private, Hybrid), mô hình dịch chuyển lên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM, bảo đảm phù hợp với hạ tầng hiện có; - Phân tích, lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ để thực hiện chuyển đổi các hệ thống lên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM; - Phân tích, thiết kế hệ thống để phục vụ chuyển đổi các hệ thống từ hạ tầng truyền thống lên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM.

Đối với nội dung Thực hiện chuyển đổi, thực hiện lập kế hoạch triển khai chuyển đổi các hệ thống thông tin hiện có lên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM (bao gồm tối thiểu các nội dung như danh sách công việc, thứ tự ưu tiên, thời gian thực hiện, trách nhiệm các bên liên quan, các mốc thời gian chính phải hoàn thành, kết quả thực hiện dự kiến theo từng mốc/giai đoạn,...) để các bên liên quan có thông tin phối hợp thực hiện; Xây dựng tài liệu kỹ thuật chi tiết để phục vụ triển khai chuyển đổi, xác định đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện cần đáp ứng, các sự cố/rủi ro và biện pháp phòng ngừa; Xây dựng, thiết lập, cấu hình hệ thống hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật trung gian (nếu cần thiết) để phục vụ chuyển đổi các hệ thống thông tin; Chỉnh sửa, điều chỉnh, cập nhật các hệ thống thông tin (nếu cần thiết) để phù hợp, có khả năng hoạt động trong môi trường ĐTĐM;...

Đối với nội dung Kết thúc chuyển đổi, thực hiện triển khai, đưa hệ thống vào vận hành chính thức; Theo dõi, giám sát tình trạng hệ thống, an toàn thông tin sau khi vận hành chính thức; Kiểm tra, đánh giá và cập nhật, tối ưu hóa hệ thống theo thực tế (nếu cần thiết); Cắt chuyển, ngừng hoạt động/vận hành hệ thống cũ; Chính thức chuyển sang sử dụng hệ thống mới trên hạ tầng sử dụng công nghệ ĐTĐM; Thực hiện giám sát công tác triển khai theo quy định của pháp luật....

Đối với Kết nối với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ, sẽ tập trung kết nối nền tảng điện toán đám mây của tỉnh với nền tảng điện toán đám mây Chính phủ nhằm thiết lập môi trường để lưu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số trên quy mô toàn quốc được linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 ()
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 827.932
Truy cập hiện tại 82