Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
CÔNG BỐ 02 TTHC MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Ngày cập nhật 09/05/2024

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

Theo đó,  02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính là:

1. Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật

-Thời gian giải quyết (ngày làm việc): Tối đa 44 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác (các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ): 07 ngày. Bên nhận (theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 30 ngày. Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác: 07 ngày.

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

2. Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước

 

-Thời gian giải quyết (ngày làm việc): Tối đa 67 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đơn vị điện lực (Bên nhận): 60 ngày; UBND tỉnh: 07 ngày.

- Phí, lệ phí: không

 

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

Theo đó,  02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính là:

1. Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật

-Thời gian giải quyết (ngày làm việc): Tối đa 44 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác (các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ): 07 ngày. Bên nhận (theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt Nam): 30 ngày. Cơ quan nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác: 07 ngày.

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

2. Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước

 

-Thời gian giải quyết (ngày làm việc): Tối đa 67 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đơn vị điện lực (Bên nhận): 60 ngày; UBND tỉnh: 07 ngày.

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.614
Truy cập hiện tại 838