Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Công khai 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc.
Ngày cập nhật 09/05/2024
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc công bố danh mục 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 02 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc gồm có: 

1. Tên TTHC được thay thế: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Tên TTHC thay thế: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2. Tên TTHC được thay thế: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Tên TTHC thay thế: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 và thay thế Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế; mới ban hành lĩnh vực Dân tộc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.662
Truy cập hiện tại 839