Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 14/09/2022

 

KHUYẾN NÔNG (1 QT)

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

HỘ TỊCH (23 THỦ TỤC)

2

Thủ tục đăng ký khai sinh

3

Thủ tục đăng ký kết hôn

4

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

6

 

Thủ tục đăng ký khai tử

7

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

8

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

9

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

12

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

13

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

14

Thủ tục đăng ký giám hộ

15

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

16

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

17

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

20

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

21

Đăng ký lại khai tử

22

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

23

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

24

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

HÒA GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)

25

Thủ tục công nhận hòa giải viên

26

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

27

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

28

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

NUÔI CON NUÔI (3 THỦ TỤC)

29

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

30

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

31

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)

32

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

34

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

35

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

36

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

37

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

38

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

39

Thủ tục chứng thực di chúc

40

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

41

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

42

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2 THỦ TỤC)

43

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

44

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)

45

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (5 THỦ TỤC)

46

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

47

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.

48

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

49

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

50

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

 

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)

51

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)

52

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (4 THỦ TỤC)

53

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

54

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

55

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

56

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)

57

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

58

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

59

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

60

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

61

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

62

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

63

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

64

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

65

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

66

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

LĨNH VỰC Y TẾ (1 THỦ TỤC)

67

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (4 THỦ TỤC)

68

Thủ tục tiếp công dân

69

Xử lý đơn thư

70

Giải quyết khiếu nại lần đầu

71

Giải quyết tố cáo

 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (5 THỦ TỤC)

72

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

73

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

74

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

75

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

76

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG (1 THỦ TỤC)

77

Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (5 THỦ TỤC)

78

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

79

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

80

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

81

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

82

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 

VĂN HÓA - THỂ THAO (7 THỦ TỤC)

83

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

84

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

85

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

86

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

87

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

88

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

89

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (3 THỦ TỤC)

90

Thông báo thành lập tổ hợp tác

91

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

92

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

 

DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)

93

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

94

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

 

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (8 THỦ TỤC)

95

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

96

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

97

Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

98

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

99

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

100

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

101

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

102

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)

103

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

 

CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)

104

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

 

105

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

106

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

107

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 

CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (2 THỦ TỤC)

108

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

109

Thông báo số định danh cá nhân

 

MÔI TRƯỜNG (2 THỦ TỤC)

110

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

111

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

ĐẤT ĐAI (2 THỦ TỤC)

112

Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

113

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

 

BẢO TRỢ XÃ HỘI (8 THỦ TỤC)

114

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

115

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

116

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

117

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

118

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

119

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

120

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

121

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

 

122

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

123

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

124

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

125

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

126

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

127

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

NGƯỜI CÓ CÔNG (1 THỦ TỤC)

128

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (2 THỦ TỤC)

129

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

130

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

TRỒNG TRỌT (1 THỦ TỤC)

131

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN (2 THỦ TỤC)

132

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

133

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.088.525
Truy cập hiện tại 29