Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại thị trấn Sịa
Ngày cập nhật 23/09/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và Khu dân cư phía Bắc nhà Văn hóa huyện, thị trấn Sịa vào ngày 20/10/2022.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc nhà Văn hóa huyện, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

hiệu

đất

Số thửa

Diện

tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

 cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền

 đặt trước

(đồng/lô)

*

Khu dân cư tổ dân phố Vân Căn

 

 

1

T300

300

248,0

Vị trí 1, đường Đặng Huy Cát

6.000.000

1.488.000.000

59.500.000

297.600.000

2

T301

301

186,0

6.000.000

1.116.000.000

44.600.000

223.200.000

3

T302

302

183,0

6.000.000

1.098.000.000

43.900.000

219.600.000

4

T303

303

166,0

6.600.000

1.095.600.000

43.800.000

219.100.000

*

Khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền (Khu B)

   

5

B1

298

329,7

Vị trí 2 đường Nguyễn Vịnh (1B), đoạn Ngã tư đường Trần Bá Song (Nguyễn Vịnh) (thửa số 224, tờ BĐ số 7) đến Ngã tư đường Hóa Châu (đườngtránh lũ) (thửa số 132. tờ BĐ số 13), đường QH 11,55m. hiện trạng đường bê tông 5,0m

10.500.000

3.461.850.000

138.500.000

692.400.000

6

B2

299

165,1

10.000.000

1.651.000.000

66.000.000

330.200.000

7

B3

300

165,3

10.000.000

1.653.000.000

66.100.000

330.600.000

8

B14

311

311,6

10.500.000

3.271.800.000

130.900.000

654.400.000

9

B15

312

158,7

10.000.000

1.587.000.000

63.500.000

317.400.000

10

B16

313

160,5

10.000.000

1.605.000.000

64.200.000

321.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất

 

18.027.250.000

 

 

* Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất tại vị trí khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thuộc địa bàn thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thuộc địa bàn thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư huyện Quảng Điền; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kế hoạch đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2022; Bản vẽ phân lô khu dân cư tổ dân phố Vân Căn, Bản vẽ phân lô khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 17/10/2022 tại vị trí các lô đất khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 10/10/2022.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:              

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2022 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Sịa.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 19/10/2022).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 17/10/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/10/2022 tại Hội trường Nhà Văn hóa thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.607.735
Truy cập hiện tại 1.869