Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN SỊA
Ngày cập nhật 18/11/2019

 

 

 

                                                                                                             

              HỒ NGỌC ANH TUẤN                                                        VÕ ĐÀ

                BÍ THƯ ĐẢNG ỦY                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

    Email: hnatuan.sia@thuathienhue.gov.vn           Email: vđa.sia@thuathienhue.gov.vn

               số điện thoại: 0903555156                                        số điện thoại: 0935188437

                                                   

                                                               LÊ VĂN SƠN

                                                     PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

                                       Email: Lvson.sia@thuathienhue.gov.vn

                                                     Số điện thoại:0343643383

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.644.820
Truy cập hiện tại 559