Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SỊA
Ngày cập nhật 18/11/2019

 

LÊ VĂN SƠN - CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA

Email: Lvson.sia@thuathienhue.gov.vn

sđt: 0343643383

                                                                                                

                                              LÊ VĂN HIỀN                                                          HOÀNG THÀNH TRUNG

                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA                PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA

                         Email: lvhien.sia@thuathienhue.gov.vn           Email: Httrung.sia@thuathienhue.gov.vn

                                      sđt:0988877550                                                   sđt: 0912733709

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.645.257
Truy cập hiện tại 643