Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SỊA
Ngày cập nhật 18/11/2019

 

HỒ NGỌC ANH TUẤN - CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA

Email: hnatuan.sia@thuathienhue.gov.vn

sđt: 0903555156

                                                                                          

                                              LÊ VĂN HIỀN                                                          LÊ VĂN SƠN

                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA                PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA

                         Email: lvhien.sia@thuathienhue.gov.vn           Email: lvson.sia@thuathienhue.gov.vn

                                      sđt:0988877550                                                   sđt: 0343643383

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 835.117
Truy cập hiện tại 484