Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SỊA
Ngày cập nhật 18/11/2019

 

VÕ ĐÀ- CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA

Email: vda.sia@thuathienhue.gov.vn

sđt:0935188437

 

HỒ THỊ HẠNH -PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA

Email:hthanh.sia@.thuathienhue.gov.vn

sđt: 0782094703

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.645.116
Truy cập hiện tại 619