Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 11/2/2022 Công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát...
                                                                               ...
  LÊ VĂN SƠN - CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA Email: Lvson.sia@thuathienhue.gov.vn sđt: 0343643383                                                ...
  VÕ ĐÀ- CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA Email: vda.sia@thuathienhue.gov.vn sđt:0935188437   HỒ THỊ HẠNH -PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA Email:hthanh.sia@.thuathienhue.gov.vn sđt: 0782094703
  Hoàng Xuân Nho- Chủ tịch UBMTTTVN thị trấn Sịa  Email: hxnho.sia@thuathienhue.gov.vn sđt: 0914354721
- Diện tích: 11,93 km2 (theo niên giám thống kê năm 2014). - Dân số: 10.335 người (theo niên giám thống kê năm 2014). - Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Quảng Phước; Phía Tây giáp...
- Cơ quan thị trấn Sịa được chia làm 03 khối: Khối Đảng; khối chính quyền; khối Mặt trận và các đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB... - Cán bộ công chức 24 đồng chí, cán bộ không...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.534.445
Truy cập hiện tại 5.478