Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Thông tin chỉ đạo, điều hành
    Chiều ngày 11.3 UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thông qua các nội dung xây dựng đề án huyện điểm văn hoá giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì...
     Sáng ngày 6/3 huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị rà soát công tác đánh bắt thủy sản hủy diệt trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Theo...
Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm...
- Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; - Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; - Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13...
Ngày 15/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (CTTĐT) - Sáng ngày 29/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 171/KHPH-BCA-UBND ngày 28/4/2023...
      Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; lấy người dân,...

Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng tôn chỉ mục đích; kiên quyết kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng. Triển khai Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. Tăng cường tương tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan báo chí với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh qua Hệ thống mạng lưới phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên nền tảng Hue-S, địa chỉ truy cập: https://cqs.thuathienhue.gov.vn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.361.513
Truy cập hiện tại 1.295