Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội
Ngày cập nhật 19/10/2023

Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng tôn chỉ mục đích; kiên quyết kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng. Triển khai Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. Tăng cường tương tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan báo chí với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh qua Hệ thống mạng lưới phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên nền tảng Hue-S, địa chỉ truy cập: https://cqs.thuathienhue.gov.vn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.227
Truy cập hiện tại 24