Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 23/09/2022

Nhằm tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9874/UBND-ĐC yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư, khiếu nại tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tuy nhiên đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Do đó, cần có sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tham gia của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân; xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, cần tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình có liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các công trình, dự án; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống; tăng cường trách nhiệm của chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 834.724
Truy cập hiện tại 410