Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 30/06/2022

Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTTTT về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.
Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản án tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Thông tin và Truyền thông, phục vụ công tác xây dựng chính sách phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cụ thể, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông, gồm các lĩnh vực Bưu chính; lĩnh vực Viễn thông; lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; lĩnh vực An toàn thông tin mạng; lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và lĩnh vực Báo chí, truyền thông. Bên cạnh đó, danh mục chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Bưu chính như sau: số lượng doanh nghiệp bưu chính, tổng doanh thu của doanh nghiệp bưu chính, số lượng điểm phục vụ bưu chính,…
Ngoài ra, danh mục chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Viễn thông gồm: số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép viễn thông, số lượng lao động của doanh nghiệp viễn thông, số lượng thành viên địa chỉ Internet,… Đồng thời, danh mục chỉ tiêu thống kê lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông: doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; lợi nhuận của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông,…
Kinh phí đầu tư, thực hiện triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông được bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 834.733
Truy cập hiện tại 407