Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 22/03/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND Ngày 15/11/2021 về việc triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn (sau đây viết tắt là CNNT) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ giải pháp đề án phát triển CNNT tỉnh năm 2022, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển CNNT, góp phần thực hiện tiêu đề án phát triển CNNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Nội dung thực hiện tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thuật cụm công nghiệp (sau đây viết tắt là CCN), làng nghề. Cụ thể: Thực hiện hoàn thành công tác tích hợp phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 vào Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác thành lập, lập quy hoạch chi tiết các CCN theo Phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt. Tăng cường, đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về CCN lên hệ thống GIS Công Thương để phục vụ công tác quản lý, thu hút đầu tư. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh các thủ tục đầu tư và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai dự án đầu tư sản xuất vào các CCN để các dự án triển khai đảm bảo tiến độ sớm đưa vào hoạt động góp phần tăng năng lực sản xuất CNNT...

Thứ hai, Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở CNNT và phát triển thị trường sản phẩm CNNT. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách để hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường sản phẩm CNNT, cụ thể: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh một số cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm CNNT; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề gắn với nhu cầu của cơ sở CNNT.

Thứ ba, Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất CNNT, cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và hỗ trợ phát triển các vùng nguyên liệu tràm tại huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền để phục vụ sản xuất dầu tràm cho làng nghề sản xuất, chế biến Dầu tràm; nâng cao năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất cho Làng nghề truyền thống Đệm Bàng Phò Trạch, xã Phong Bình; vùng nguyên liệu mây tre phục vụ sản xuất các làng nghề đan lát. Tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu dược liệu theo Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.

 

 

http://sct.thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 835.131
Truy cập hiện tại 482