Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca,
Ngày cập nhật 27/03/2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2013 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương số  47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 16 tháng 8 năm 2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Căn Cứ Nghị Định Số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh TT Huế quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh TT Huế quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND ngày 14/03/2024 của Hội đồng Nhân dân huyện về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết phát sinh các tháng cuối năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 400/TB-STC ngày 30/01/2024 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2023;

Căn cứ Công văn số 314/UBND ngày 01/02/2024 của UBND huyện về việc giao lập đề xuất chủ trương đầu tư và làm chủ đầu tư các dự án, công trình vốn khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2023;

Căn cứ quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Sịa; Hạng mục: Cải tạo khối nhà trung tâm;

Theo hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Nhà Mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Sịa, hạng mục: Cải tạo khối nhà trung tâm, với những nội dung chính như sau:

  1. Tên công trình: Sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Sịa.
  2. Hạng mục: Cải tạo khối nhà trung tâm.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

5. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Nhà Mới

6. Giá trị chỉ định thầu (tạm tính): 4.320.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng./.)

Giá trị trên đã bao gồm thuế VAT

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Nhà Mới, các ban ngành đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.540.705
Truy cập hiện tại 292