Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6) và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020
Ngày cập nhật 02/06/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 83 / KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)  và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. UBND thị trấn Sịa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động trên địa bàn thị trấn, cụ thể như sau:

    I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

    -  Nâng cao vai trò, nhận thức và trách nhiệm của các cấp Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Sịa triển khai thực hiện các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

  - Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

  - Thông qua các hoạt động tạo không khí vui tươi, lành mạnh nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

      2. Yêu cầu:

    - Tăng cường công tác tuyền truyền đến cộng đồng dân cư về tình hình bạo lực gia đình, các hình thức bạo lực gia đình, hậu quả, các biện pháp xử ý, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

      - Các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức.

       - Tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương.

      II. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

    1. Chủ đề

    - Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam: Gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

   - Chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

   2. Các thông điệp truyền thông

   - Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

   - Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

   - Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

    - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

    - Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

   - Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ

   - Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền.

   3. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020. Trong đó phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trên toàn thị trấn vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2020).

   III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

     1. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tuyên truyền, vận động việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng "Gia đình văn hoá", " Gia đình học tập" và giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

    2. Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm đông dân cư và trung tâm thị trấn theo chủ đề “Gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội” của năm 2020.

    3. Tham gia các hoạt động do huyện tổ chức:

     - Tham dự Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình.

    - Tham gia cuộc thi ảnh qua mạng xã hội facebook với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Công chức Văn hóa – Xã hội, Đài truyền thanh thị trấn

      - Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) phù hợp với tình hình thực tế của địa phươn

   - Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổ động trực quan bằng các hình thức phong phú, đa dạng như treo băng rôn, khẩu hiệu về Chủ đề, Thông điệp của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

    - Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia Cuộc thi ảnh qua mạng xã hội facebook với chủ đề “Hạnh phúc gia đình “ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

   - Tham mưu để tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình.

   - Vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6).

   2. Các ban ngành, đoàn thể thị trấn

   - Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Gia đình Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức  tham gia các hoạt động do các cấp tổ chức; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức tổ chức “Bữa cơm gia đình hạnh phúc” vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6), khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ.

   - Chỉ đạo các câu lạc bộ gia đình tổ chức sinh hoạt nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

   3. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

  - Tùy theo điều kiện để tổ chức gặp mặt, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, người lao động trong cơ quan, đơn vị, cụm dân cư có thành tích trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; tạo không khí vui tươi, phấn phởi trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

   Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6) và “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020. UBND thị trấn yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.741
Truy cập hiện tại 7