Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch Triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn thị trấn năm 2020
Ngày cập nhật 09/03/2020

    Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng- xanh- sạch, không rác thải; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch – Sáng; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21 /2 /2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” . Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn thị trấn cụ thể như sau: 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát động sâu rộng trong toàn dân, các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tham gia và duy trì có hiệu quả Ngày chủ nhật xanh, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, các điểm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân để tiến hành ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, làm đẹp cảnh quan đô thị bảo vệ sinh môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.

- Các hoạt động hưởng ứng ra quân phải thiết thực, hiệu quả và được duy trì thường xuyên, đồng loạt trên các tuyến đường trung tâm thị trấn, các tuyến đường Kiệt, các điểm công cộng, các cơ quan, đơn vị, các cụm dân cư trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.419
Truy cập hiện tại 604