Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
kế hoạch đánh giá nội bộ
Ngày cập nhật 03/01/2020

KẾ HOẠCH  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020

Bộ phận được đánh giá

Hoạt động được đánh giá

Năm 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lãnh đạo và Ban ISO

- Các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện ISO;

- Việc phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

- Phân phối tài liệu cho các công chức/bộ phận

- Các hoạt động duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Bộ phận VP-TK

 

- Xem xét hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận/lĩnh vực.

- Xem xét các quy trình đã soát xét, ban hành về nội dung và các biểu mẫu.

- Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt.

- Xem xét việc thu thập và xử lý ý kiến của các tổ chức/công dân về dịch vụ hành chính công của UBND thị trấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Bộ phận Tư pháp – Hộ Tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Bộ phận Địa chính – Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Bộ phận Văn hóa Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.686
Truy cập hiện tại 645