Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kê hoạch Thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa thị trấn Sịa năm 2020
Ngày cập nhật 02/01/2020
 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Quảng Điền về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2020, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; một số khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;… đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị trấn Sịa.

b) Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn Sịa; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.

c) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Tập tin đính kèm:
Cao thị kiều ny
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.489
Truy cập hiện tại 605