Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2020
Ngày cập nhật 02/01/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Quản Điền về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

b) Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Tập tin đính kèm:
Cao thị kiều ny
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.826
Truy cập hiện tại 669