Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về tổ chức Tết Trung thu năm 2020; UBND thị trấn Sịa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới.

  - Tổ chức và tạo cơ hội để mọi trẻ em được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thân thiện, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng giáo dục trẻ em tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và giải trí lành mạnh.

          - Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn, thương tích được vui Tết Trung thu và khởi đầu năm học mới thuận lợi.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em - Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động vui chơi tại cộng đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích sáng tạo, tự tạo trò chơi, đồ chơi; không mua sử dụng các loại đồ chơi độc hại, có tính kích động, bạo lực trẻ em.

- Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình vui đón Tết Trung thu, trò chơi truyền thống như: rước đèn ông sao, ngắm trăng, phá cỗ, múa lân, thi kể chuyện, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, ... phù hợp với điều kiện của địa phương.

2. Hoạt động truyền thông

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tạo bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

- Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông để tạo cơ hội cho trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em.

- Tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Xây dựng “Thị trấn phù hợp với trẻ em”, “ Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, ngăn ngừa trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật, xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học thân thiện” cho trẻ em, chăm lo đời sống văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em.

 - Tuyên truyền khuyến khích trẻ em sử dụng các đồ chơi truyền thống, tự làm, tránh mua, tặng, cho trẻ em chơi các đồ chơi mang tính bạo lực.

3. Hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

          - Huy động gây quỹ để thăm và tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng.

          - Phối hợp với Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em, đặc biêt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em đang điều trị, chăm sóc tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

          III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động TB&XH

- Chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020.

 - Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể hỗ trợ nguồn lực để tổ chức vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu.

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thông tin phản ánh về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu trên địa bàn, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ...

2. Các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn Sịa

 Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu.

3. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực VHTT

Tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động vể Tết Trung thu đặc biệt là thư chúc Tết của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng và các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho các cháu trên địa bàn. Đưa tin gương người tốt, việc tốt, các đơn vị điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội góp phần đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn.        

          4. Đề nghị Đoàn TNCSHCM thị trấn Sịa

          Chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở các tổ dân phố với những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức sinh hoạt các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, ... nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu.

5. Các tổ dân phố

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND thị trấn Sịa, tổ chức Tết Trung thu nhằm động viên tinh thần cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vui chơi, giải trí đón Tết Trung Thu một cách an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, bổ ích và tiết kiệm.

- Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần tạo nên một phong trào rộng lớn tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đoàn múa Lân tự phát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh phiền hà cho nhân dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các nguồn lực khác để tổ chức tốt hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  Các Tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trước ngày 01/10/2020 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị trấn Sịa trước ngày 05/10/2020 qua Công chức phụ trách lĩnh vực Lao động TB&XH thị trấn Sịa để tổng hợp báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền./.         

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.758
Truy cập hiện tại 17