Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Ngày cập nhật 22/11/2023

 Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Xét Tờ trình số 214/TT-TTVHTTTT ngày 10/10/2023 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện về việc đề nghị UBND huyện đồng ý hợp đồng lao động đối với vị trí bảo vệ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; Tờ trình số 141/TTr-PGD&ĐT ngày 23/10/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị UBND huyện hợp đồng nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ. Trên cơ sở số lượng phân bổ người làm việc và nhu cầu bổ sung hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện, UBND huyện Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 05 hợp đồng bảo vệ, trong đó chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

- Trường Tiểu học Quảng Thọ: 01 người.

- Trường Mầm non Sao Mai 1: 01 người.

- Trường Mầm non Đông Phú: 01 người.

- Trường Mầm non Quảng Lợi: 01 người.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (bố trí làm việc tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền): 01 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành.

c) Có đủ sức khỏe để làm việc.

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

g) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: 07 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 27/10/2023 đến 17 giờ ngày 02/11/2023, trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm: Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 01 tấm ảnh 4 x 6 cm và 01 bì thư (dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển)

3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ, số 2, kiệt 2, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NI DUNG, HÌNH THỨC TUYN DỤNG

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại đơn xin việc.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

IV. DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến giữa tháng 11/2023 (cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền.

Trên đây là thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện năm 2023, tất cả các thông tin liên quan đến quá trình tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện: http://quangdien.thuathienhue.gov.vn.

UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương liên quan và người có nhu cầu dự tuyển được biết./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.722
Truy cập hiện tại 842