Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023
Ngày cập nhật 05/09/2023
Tháng 9/2023 rất nhiều Nghị định, Thông tư chính thức có hiệu lực áp dụng đi vào đời sống xã hội như: Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Tăng trợ cấp cho người có công, hướng dẫn mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc, Quy định mới về bồi thường cho hành khách bị chậm, hủy chuyến bay, quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt; quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học...
Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2023 (Ảnh minh họa)
Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2023 (Ảnh minh họa)
 
 

STT

NỘI DUNG

Hiệu lực

 

NGHỊ ĐỊNH

 

1

 

Nghị định 47/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

BH:03/07/2023

HL:01/09/2023

2

 

Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

BH:21/07/2023

HL:05/09/2023

3

 

Nghị định 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

BH:17/07/2023

HL:15/09/2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1.

Quyết định 969/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:08/08/2023

HL:01/09/2023

2.

Quyết định 996/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:10/08/2023

HL:01/09/2023

3.

Quyết định 995/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:10/08/2023

HL:01/09/2023

4.

Quyết định 994/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:10/08/2023

HL:01/09/2023

5.

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

BH:02/08/2023

HL:20/09/2023

 

 

THÔNG TƯ

 

1.

Thông tư 20/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

2.

Thông tư 10/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

BH:23/08/2023

HL:01/09/2023

3.

Thông tư 14/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

4.

Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

5.

Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu

BH:31/05/2023

HL:01/09/2023

6.

Thông tư 10/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

BH:22/06/2023

HL:01/09/2023

7.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

BH:28/06/2023

HL:01/09/2023

8.

Thông tư 11/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

BH:28/06/2023

HL:01/09/2023

9.

Thông tư 19/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

10.

Thông tư 15/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

11.

Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học

BH:17/07/2023

HL:01/09/2023

12.

Thông tư 13/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy

BH:30/06/2023

HL:01/09/2023

13.

Thông tư 47/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020

BH:11/07/2023

HL:01/09/2023

14.

Thông tư 46/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

BH:11/07/2023

HL:01/09/2023

15.

Thông tư 23/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

BH:17/07/2023

HL:01/09/2023

16.

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

BH:13/03/2023

HL:12/09/2023

17.

Thông tư 15/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

BH:20/07/2023

HL:15/09/2023

18.

Thông tư 21/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

BH:30/06/2023

HL:15/09/2023

19.

Thông tư 08/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

BH:28/07/2023

HL:15/09/2023

20.

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

BH:28/07/2023

HL:15/09/2023

21.

Thông tư 03/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự

BH:27/07/2023

HL:15/09/2023

22.

Thông tư 01/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc

BH:20/07/2023

HL:15/09/2023

23.

Thông tư 11/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

BH:01/08/2023

HL:15/09/2023

24.

Thông tư 05/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

BH:31/07/2023

HL:18/09/2023

25.

Thông tư 05/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

BH:01/08/2023

HL:20/09/2023

26.

Thông tư 52/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

BH:08/08/2023

HL:23/09/2023

27.

Thông tư 16/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

BH:09/08/2023

HL:25/09/2023

28.

Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BH:15/08/2023

HL:29/09/2023

 

 

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.702
Truy cập hiện tại 838