Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Quảng Điền: Hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày cập nhật 14/09/2022
  Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã ban hành Công văn số 268-CV/HU, ngày 18/4/2022 về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, các Đảng ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch và xây dựng lịch tổ chức cụ thể, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, kịch bản chương trình đại hội, các biểu mẫu biên bản, nghị quyết, phiếu bầu; tổ chức duyệt nội dung, chỉ đạo Chi bộ tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ hoặc Đảng uỷ viên về theo dõi, nắm tình hình và chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ đảm bảo chất lượng, kịp thời.
   Đảng bộ huyện Quảng Điền hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng, gồm 16 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở; có 204 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó 95 chi bộ thôn, tổ dân phố, 11 chi bộ Công an, 11 chi bộ Quân sự, 61 chi bộ khác và 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan), với tổng số 2.803 đảng viên. Đến ngày 31/8/2022, Đảng bộ huyện Quảng Điền có 204/204 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định. Chi bộ Đại hội điểm sớm nhất vào ngày 21/6/2022 là Chi bộ Tham mưu trực thuộc Đảng bộ Quân sự và chi bộ Đại hội điểm muộn nhất vào ngày 20/8/2022 là Chi bộ Lâm sàng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế. Đảng bộ hoàn thành Đại hội sớm nhất là Đảng bộ Quân sự (ngày 22/6/2022) và Đảng bộ hoàn thành Đại hội muộn nhất là Đảng bộ xã Quảng Vinh (ngày 31/8/2022).
    Đại hội đã kiểm kiểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của Chi bộ, công tác lãnh đạo của chi ủy, của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đều đạt kết quả cao, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Các đồng chí được bầu là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, có tư duy trí tuệ, có năng lực công tác, đủ tiêu chuẩn điều kiện và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.
   Kết quả, tổng số cấp ủy được bầu cử tại Đại hội Chi bộ là 482 đồng chí; Bí thư Chi bộ tái cử là 151 đồng chí, trong đó: tổng số Chi bộ bầu chi ủy là 109 chi bộ (chi ủy có 03 đồng chí là 106 chi bộ; chi ủy có 05 đồng chí là 03 chi bộ); chi bộ bầu bí thư là 39 chi bộ ( chi bộ thôn, tổ dân phố là 32 chi bộ; chi bộ cơ quan là 07 chi bộ) và  chi bộ  bầu phó bí thư là 02 chi bộ.
   Sau Đại hội điểm, các đảng bộ đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm từ khâu chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, quá trình điều hành đại hội, công tác bầu cử làm cơ sở để chỉ đạo các chi bộ  còn lại của Đảng bộ mình tổ chức thành công đại hội theo đúng quy trình và đúng quy định của Điều lệ Đảng.
   Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, củaĐảng ủy và với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, trách nhiệm vụ cao, Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cở sở đã thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hộiChi bộ và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 834.772
Truy cập hiện tại 420