Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
THÔNG BÁO V/v tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND thị trấn Sịa
Ngày cập nhật 11/11/2019

Để đánh giá tình hình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và những vấn đề cần phải cải tiến, UBND thị trấn Sịa thông báo tổ chức họp như sau:

1. Thời gian họp:  14h0 0, ngày 30 tháng 9  năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Sịa

- Lãnh đạo UBND thị trấn.

- Ban chỉ đạo ISO

- Cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực.

4. Nội dung:

- Đánh giá tình hình triển khai duy trì và cải tiến ISO 9001: 2015 của UBND thị trấn Sịa.

          - Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ tại UBND thị trấn.

- Các báo cáo sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa;

- Thông tin phản hồi và/hoặc khiếu nại của khách hàng         

- Các  đề nghị cải tiến chất lượng và hệ thống chất lượng;

- Việc kiểm soát tài liệu và việc kiểm soát hồ sơ

- Những khó khăn, vướng mắc và các hướng giải quyết vấn đề liên quan đến HTQLCL.

5. Phân công chuẩn bị báo cáo:.

Cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện áp dụng HTQLCL trong việc kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy trình liên quan và việc khắc phục các sự không phù hợp đã nêu tại cuộc đánh giá nội bộ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.607.917
Truy cập hiện tại 1.891