Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Thông báo về việc thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Hè thu 2019
Ngày cập nhật 14/10/2019

Thực hiện thông báo số 114 /TB - UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn huyện Quảng Điền. UBND thị trấn Sịa thông báo lịch thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính vụ Hè Thu năm 2019 tại 02 HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Sịa như sau:

          1. Thành phần đoàn thăm đồng

          - Đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện;

          - Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

          Kính mời:

          - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội Nông dân, Công chức Văn phòng Thống kê thị trấn Sịa, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 02 Hợp tác xã.

2. Thời gian thăm đồng

Vào lúc 8  giờ 00 phút ngày 07 tháng 8 năm 2019.

3.  Địa điểm: Tại Văn phòng UBND thị trấn Sịa.

4. Lịch thăm đồng, kính mời

a. Đơn vị HTX số 1:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn.

- Đại diện Thường trực HĐND thị trấn.

- Đ/c Hồ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn.

- Đại diện Hội Nông dân thị trấn.

- Đ/c Hoàng Thanh Trung - Công chức VP- TK thị trấn.

- Ban Giám đốc, Đại diện Ban kiểm soát HTX Số 1 thị trấn Sịa.

b. Đơn vị HTX số 2:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn.

- Đại diện Thường trực HĐND thị trấn.

- Đ/c Lê Văn Hiền - Phó chủ tịch UBND thị trấn.

- Đại diện Hội Nông dân thị trấn.

- Đ/c Nguyễn Thị Kiều My - Công chức VP- TK thị trấn.

- Ban Giám đốc, Đại diện Ban kiểm soát HTX Số 2 thị trấn Sịa.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.805.709
Truy cập hiện tại 839