C:\Fportal\QuangDien\sia.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Thông báo về việc thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2018- 2019
Ngày cập nhật 14/10/2019

 Thực hiện thông báo số 51 /TB - UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Quảng Điền. UBND thị trấn Sịa thông báo lịch thăm đồng ước tính năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 tại 02 HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Sịa như sau:

 1. Thành phần đoàn thăm đồng

 - Đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện;

 - Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

 Kính mời:

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội Nông dân, Công chức Văn phòng Thống kê thị trấn Sịa, Ban Giám đốc 02 HTX (các thành viên HTX, đề nghị BGĐ báo mời).

2. Thời gian thăm đồng

Vào lúc 8  giờ 00 phút ngày 02 tháng 5 năm 2019.

3.  Địa điểm: Tại Văn phòng UBND thị trấn Sịa.

4. Lịch thăm đồng, kính mời

a. Đơn vị HTX số 1:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn.

- Đại diện Thường trực HĐND thị trấn.

- Đ/c Hồ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn.

- Đại diện Hội Nông dân thị trấn.

- Đ/c Nguyễn Thị Kiều My - Công chức VP- TK thị trấn.

- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát HTX Số 1 thị trấn Sịa.

b. Đơn vị HTX số 2:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn.

- Đại diện Thường trực HĐND thị trấn.

- Đ/c Nguyễn Đình Châu - Phó chủ tịch UBND thị trấn.

- Đại diện Hội Nông dân thị trấn.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Quý - Công chức VP- TK thị trấn.

- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát HTX Số 2 thị trấn Sịa.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 834.942
Truy cập hiện tại 455