Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày cập nhật 29/08/2023

Ngày 25/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND thực hiện “Đề án Chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021– 2025” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đạt 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá. 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ trung ương tới tỉnh, huyện, xã; hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. - Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh...)…

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 – 2025. Phạm vi thực hiện là các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình ở tỉnh; các huyện, thị xã; xã triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, sẽ thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Tổ chức đào tạo chuyển giao và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; Xây dựng trang thông tin thành phần Chương trình; Xây dựng Hệ thống họp trực tuyến; Tổ chức đào tạo chuyển giao và khai thác, đồng bộ dữ liệu từ Bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ quản lý, chỉ đạo, điềuhành và hỗ trợ triển khai các Dự án, Tiểu dự án, nội dung, hoạt động của Chương trình tại các cấp cơ quan quản lý Chương trình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn.

 
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm:
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.797
Truy cập hiện tại 11