Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo Tổng kết Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Ngày cập nhật 19/10/2021

BÁO CÁO

 Tổng kết Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 

Thực hiện công văn số: 72/TTr ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Thanh tra huyện Quảng Điền, UBND thị trấn Sịa báo cáo kết quả Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”  trên địa bàn thị trấn sịa với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1.  Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2019 - 2021”

 Đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho toàn thể cán bộ thị trấn, trưởng các cơ quan ban ngành thuộc thị trấn quản lý về  Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; đồng thời lồng ghép thông qua hoạt động văn hóa, tuyên truyền lưu động và trang thông tin điện tử địa phương, tin bài về phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng như sau: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Nghị định 59/2019/NĐ/CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ cơ quan thị trấn Sịa về thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các hoạt động triển khai Đề án

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.302
Truy cập hiện tại 36