Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021
Ngày cập nhật 02/04/2021
 

         

          Thực hiện Công văn số 322/UBND ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021. Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

          I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

          1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính

          Trong quý I, Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa tiếp tục thực hiện việc kiểm soát TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. UBND thị Sịa đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 25/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

          Trong quý I, Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa không tham gia ý kiến về về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính cần tham gia ý kiến và thực hiện đánh giá tác động theo quy định.

          2. Công bố, công khai thủ tục hành chính

 

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.539.000
Truy cập hiện tại 117