Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Sịa quý I năm 2024
Ngày cập nhật 05/03/2024

Ngày 01 tháng 3 năm 2024 UBND thị trấn Sịa đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Sịa Quý (Từ 01/12/2023-29/02/2024) năm 2024: 

Kết quả đánh giá cụ thể như sau: Số người dân tham gia khảo sát là 357 phiếu, trong đó:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Công chức Tư pháp-Hộ tịch thị trấn, Số hồ sơ được đánh giá: 123 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 118 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50-90 điểm: 5 phiếu.

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

2. Bà Trương Thị Viễn, Công chức Tư pháp-Hộ tịch thị trấn, Số hồ sơ được đánh giá: 231 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 223 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50-90 điểm: 08 phiếu.

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

3. Bà Lê Thị Thu Hương: Công chức VH-XH thị trấn, Số hồ sơ được đánh giá: 03 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 03 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50-90 điểm: 00 phiếu.

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

4. Ông Hoàng Hưng, Công chức Địa chính-XD-NN&MT thị trấn Số hồ sơ được đánh giá: 0 phiếu, trong đó:

- Số hồ sơ đạt 100 điểm: 0 phiếu.

- Số hồ sơ đạt từ 50-90 điểm: 0 phiếu.

- Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.410
Truy cập hiện tại 52