Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày cập nhật 05/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09/1/2024 công bố danh mục 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã). Cụ thể như sau:

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

- Thời gian giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Sở Lao động – TB&XH 15 ngày làm việc; Chủ tịch UBND tỉnh 07 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. - Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

2. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 

- Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận  hồ sơ hợp lệ, trong đó: UBND cấp xã 03 ngày làm việc; Phòng Lao động – TB&XH 05 ngày làm việc; Chủ tịch UBND cấp huyện 03 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. - Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC có số thứ tự 101, mục XI, Phần I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay thế TTHC có số thứ tự 22, mục V, phần I của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.851
Truy cập hiện tại 10