Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Khối UBND cấp xã thuộc huyện Quảng Điền có điểm bình quân và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đứng đầu toàn tỉnh
Ngày cập nhật 12/12/2023

Ngày 22/11/2023, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 1074/QĐ-SNV về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2023. 

Năm 2023 Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh đánh giá, xếp loại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 22 đơn vị xếp loại xuất sắc, 78 đơn vị xếp loại tốt, 24 đơn vị xếp loại khá, 16 đơn vị xếp loại trung bình, 01 đơn vị xếp loại yếu. Trong đó, các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền có 05 đơn vị xếp loại xuất sắc gồm: xã Quảng Thái vị thứ 4/141, xã Quảng Thọ vị thứ 5/141, xã Quảng Phú vị thứ 13/141, xã Quảng Công vị thứ 16/141, xã Quảng An vị thứ 18/141 và 06 đơn vị xếp loại tốt gồm: xã Quảng Thành vị thứ 28/141, xã Quảng Vinh vị thứ 39/141, xã Quảng Lợi vị thứ 40/141, xã Quảng Ngạn vị thứ 47/141, xã Quảng Phước vị thứ 58/141, thị trấn Sịa vị thứ 71/141. So với năm 2022, các xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Điền đều tăng về điểm số và xếp loại, cụ thể: xã Quảng An giữ vững, duy trì xếp loại xuất sắc, 04 đơn vị xếp loại tốt lên loại xuất sắc (xã Quảng Thái, xã Quảng Thọ, xã Quảng Phú, xã Quảng Công); xã Quảng Thành, xã Quảng Lợi duy trì xếp loại tốt, 04 đơn vị từ xếp loại khá lên loại tốt (xã Quảng Vinh, xã Quảng Ngạn, xã Quảng Phước, thị trấn Sịa).

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2023 thể hiện công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương, là cơ sở để UBND cấp huyện bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã năm 2023.

Tập tin đính kèm:
https://quangdien.thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.279
Truy cập hiện tại 31