Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THÁNG 07/2023
Ngày cập nhật 27/07/2023

    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 26/6/2023 đến ngày 25/7/2023 như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả trước và đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

348

0

348

348

348

0

0

0

0

 

1

Bảo trợ xã hội

08

0

08

08

08

0

0

0

0

 

 

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

2

Chứng thực

251

0

251

251

251

0

0

0

0

 

3

Đất đai (cấp huyện)

05

0

05

05

05

0

0

0

0

 

4

Hộ tịch

70

0

70

70

70

0

0

0

0

 

5


TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

03

0

03

03

03

0

0

0

0

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.819
Truy cập hiện tại 671