Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2022
Ngày cập nhật 11/10/2022
Tháng 10/2022, nhiều chính sách pháp luật mới nào sẽ được đưa vào áp dụng. Trong đó đáng chú ý là những quy định sau đây: Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân; Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ ngày 08/10/2022; Điều chỉnh về cách xếp lương với một số ngạch công chức, viên chức; Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu trữ; ...
Nghị định 59/2022 quy định tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thế căn cước công dân (Nguồn: Internet)
Nghị định 59/2022 quy định tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thế căn cước công dân (Nguồn: Internet)
 
 

 

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

BH: 23/08/2022

HL: 10/10/2022

 

2

Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

BH: 05/09/2022

HL: 20/10/2022

3

 

Nghị định 69/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

BH: 23/09/2022

HL: 30/10/2022

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 1927/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

BH: 16/09/2022

HL: 01/10/2022

2

 

Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 16/09/2022

HL: 06/10/2022

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 11/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

BH: 10/08/2022

HL: 01/10/2022

2

 

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải

BH: 22/06/2022

HL: 01/10/2022

 

3

 

Thông tư 19/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

BH: 26/07/2022

HL: 01/10/2022

4

 

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

BH: 04/08/2022

HL: 01/10/2022

5

 

Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

BH: 10/08/2022

HL: 01/10/2022

6

 

Thông tư 52/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

BH: 12/08/2022

HL: 01/10/2022

7

 

Thông tư 12/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

BH: 15/08/2022

HL: 01/10/2022

8

 

Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

BH: 11/08/2022

HL: 01/10/2022

 

9

 

Thông tư 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

BH: 12/08/2022

HL: 01/10/2022

10

 

Thông tư 54/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao

BH: 17/08/2022

HL: 05/10/2022

 

11

 

Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

BH: 19/08/2022

HL: 06/10/2022

12

 

Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

BH: 11/08/2022

HL: 06/10/2022

 

13

 

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

BH: 11/08/2022

HL: 06/10/2022

 

14

 

Thông tư 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

BH: 24/08/2022

HL: 08/10/2022

 

15

 

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

BH: 26/08/2022

HL: 10/10/2022

 

16

 

Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng

BH: 30/08/2022

HL: 15/10/2022

17

 

Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

BH: 30/08/2022

HL: 15/10/2022

18

 

Thông tư 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

BH: 31/08/2022

HL: 15/10/2022

19

 

Thông tư 13/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

BH: 25/08/2022

HL: 18/10/2022

20

 

Thông tư 08/2022/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

BH: 05/09/2022

HL: 20/10/2022

21

 

Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

BH: 06/09/2022

HL: 21/10/2022

22

Thông tư 09/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

BH: 09/09/2022

HL: 24/10/2022

23

 

Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

BH: 14/09/2022

HL: 30/10/2022

24

 

Thông tư 57/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

BH: 16/09/2022

HL: 31/10/2022

 

 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.449
Truy cập hiện tại 56