Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TTHC
Ngày cập nhật 09/05/2022

Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dung Thông báo số 34/TB-VPUB của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công khai cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

    Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thay đổi tên, địa chỉ cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 như sau:
    Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại giao dịch cũ: 
- Tên: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234.892987
2. Tên, địa chỉ, số điện thoại giao dịch mới: 
- Tên: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại:  0234.3823666
- Email: hanhchinhcong@thuathienhue.gov.vn
  Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phụ trách. Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vui lòng liên hệ tại địa chỉ mới. Mọi hoạt động khác vẫn không có sự thay đổi. 
    Thông báo này, được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.415
Truy cập hiện tại 52