Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Cải cách hành chính

Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022

   Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các xã, phường, thị trấn (cấp xã) năm 2022 theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã; Sở Nội vụ kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) thực hiện các nội dung sau:

   1. Đăng ký danh sách Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định và Tổ giúp việc đánh giá, chấm điểm và thẩm định công tác CCHC tại UBND cấp xã năm 2022 gửi Sở Nội vụ trước ngày 06/10/2022 (theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh).

   2. Cung cấp dữ liệu về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ của UBND cấp xã trên địa bàn gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/10/2022.

   3. Cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu…đối với các UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục I kèm theo Công văn này và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2022.

   4. Cách thức chấm điểm, thẩm định: Trên cơ sở thông báo của Sở Nội vụ, Tổ Thẩm định và Tổ giúp việc thực hiện chấm điểm, thẩm định đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo phân công của Tổ trưởng Tổ thẩm định và được thực hiện trên hệ thống đánh giá công tác CCHC cấp xã tại địa chỉ www.danhgiacchccapxa.thuathienhue.gov.vn và thực hiện theo các bước sau:

   a) Thẩm định lần đầu:

   - Bước 1: Phân công chấm điểm: Tổ trưởng các Tổ thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá công tác CCHC cấp xã, thực hiện phân công cho tổ giúp việc, thành viên Tổ thẩm định thực hiện chấm điểm, thẩm định các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Bước 2: Chấm điểm: Các thành viên Tổ giúp việc đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành chấm điểm từng đơn vị cấp xã với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được Tổ trưởng Tổ thẩm định phân công.

   - Bước 3: Thẩm định: Sau khi tổ giúp việc hoàn thành việc chấm điểm, các thành viên Tổ thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành thẩm định theo phân công.

   - Bước 4: Duyệt thẩm định: Trên cơ sở kết quả thẩm định của các thành viên Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định.

   b) Thẩm định bổ sung:

   Thực hiện các bước từ bước 2 đến bước 4 của thẩm định lần đầu chỉ với các tiêu chí có yêu cầu bổ sung của Hội đồng thẩm định.

   5. Thời gian chấm điểm, thẩm định

   - Thời gian chấm điểm, thẩm định lần đầu từ 8 giờ ngày 16/10/2021 đến 17 giờ ngày 27/10/2021. Hết thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

   - Thời gian thẩm định bổ sung do Sở Nội vụ thông báo qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của Tổ trưởng Tổ thẩm định và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

   - Thẩm tra và Thông báo kết quả: Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm tra, giám sát kết quả chấm điểm, thẩm định của Tổ thẩm định và gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp xã chậm nhất là ngày 20/11/2022.

   Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ qua Phòng Cải cách hành chính (ông Nguyễn Đình Vũ Minh, Chuyên viên, số điện thoại: 093.535.3054; ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng, số điện thoại: 090.5939281; ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng, điện thoại: 0854.602.467) để kịp thời giải đáp./.

https://snv.thuathienhue.gov.vn/

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 Công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Vận tải Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Vận tải Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là: Hỗ trợ các hãng tàu biển, đại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế); Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

https://thuathienhue.gov.vn/
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 công bố  danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 645.362
Truy cập hiện tại 159