Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Cải cách hành chính >> Phản ánh-kiến nghị

ĐỊA CHỈ CÔNG KHAI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 
 

 
 

           Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân theo các nội dung sau đây:

          a) Những vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính.

          b) Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

          c) Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

          d) Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

          Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:

          1. Tiếp nhận bằng văn bản giấy hoặc thư điện tử công vụ (gửi theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua thư điện tử công vụ của cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận).

          2. Tiếp nhận qua điện thoại.

          3. Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử:

          a) Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế:

          Tại địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn  (chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp") và https://tthc.thuathienhue.gov.vn (chuyên mục "Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế").

          b) Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

Tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vnhttps://nguoidan.chinhphu.vn

          c) Trên trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

          4. Gửi Phiếu lấy ý kiến.

          Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

          Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

          + Địa chỉ liên hệ: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

          + Số điện thoại:               0234.3892987              Số Fax: 0234.3822003

          + Email:                         kstthc@thuathienhue.gov.vn

          Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và ghi rõ nội dung;

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến các thủ tục có nội dung bí mật nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; thanh tra; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải đáp pháp luật./.

 

Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dung Thông báo số 34/TB-VPUB của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại công khai cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh,...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.361.876
Truy cập hiện tại 1.379