Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Ngày cập nhật 21/12/2020

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngầy 30 tháng 06 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2013-2015) thị trấn Sịa,huyện Quảng Điền.

Nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất có hiệu quả, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn, UBND thị trấn Sịa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

1. Đất nông nghiệp: Diện tích năm 2020 là 397,58 ha, không biến động.

2. Đất ở tại đô thị: Diện đất ở năm 2020 là 132,94 ha tăng 0,4ha so với năm 2019, do quy hoạch phát triển quỷ đất tại TDP Giang Đông 0,1ha, TDP Khuông Phò Nam 0,2ha, TDP Uất Mậu 0,1ha

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Giảm 5,7 ha do quy hoạch:

- Khu dân cư Bắc nhà Văn hoá huyện gia đoạn 1 diện tích 2,60 ha

- Khu dân cư phía Bắc TTTM huyện diện tích 3,1 ha, còn lại 185,14

4. Đất bằng chưa sử dụng: 27.66 giảm 0,30ha so với năm 2019, do chuyển sang đất ở, tại TDP Khuông Phò, Uất Mậu còn lại 27,66 ha

Các loại đất khác từ đầu năm 2020 đến nay sử dụng ổn định.

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

1. Đất nông nghiệp

1.1 Đất chuyên trồng lúa: Diện tích 393,18ha giảm 4,4 ha so với năm 2020 do chuyển sang xây dựng trụ sở Công an huyện.

1.2. Đất nuôi trồng thủy sản: Giữ nguyên và ổn định diện tích là 63,3 ha.

2. Đất phi nông nghiệp.

Đất phi nông nghiệp năm 2021 diện tích 673,83 ha, tăng 12,26 ha so với năm 2020, bao gồm các loại đất:

2.1. Đất ở tại đô thị: Đất ở đô thị tăng 6,10 ha so với năm 2020, do quy hoạch phát triển dân cư các điểm sau:

- Khu dân cư  xen ghép TDP Vân Căn, Khuông Phò, Uất Mậu, Vân Căn diện tích 0,40ha.

- Khu dân cư Bắc nhà Văn hoá huyện gia đoạn 1 diện tích 2.60 ha (đất Nghĩa địa)

- Khu dân cư phía Bắc TTTM huyện ( đất Nghĩa địa, cạnh bến xe khách huyện) diện tích 3,1 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị là 139,19 ha.

2.2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước: Giữ nguyên và ổn định diện tích đất đến năm 2021 là 6,94 ha.

2.3. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0 ha

2.4. Đất Quốc phòng: Giữ nguyên diện tích là 2,66 ha.

2.5. Đất An ninh: 4,74 ha tăng 4,4 ha so với năm 2020.

2.6. Đất xây dựng cơ sở Văn hóa: Giữ nguyên diện tích 7,49 ha.

2.7. Đất xây dựng cơ sở Y tế: Giữ nguyên và ổn định diện tích 1,56 ha.

2.8. Đất giao thông: 113,11 ha để phát triển hạ tầng giao thông các điểm quy hoạch khu dân cư, mở rộng đường Nguyễn Vịnh (đoạn Trần Bá Song đến Đan Điền) năm 2021 diện tích đất giao thông tăng 1,0 ha so với năm 2020 đến năm 2021 diện tích là 104,11ha

2.9. Đất thủy Lợi: Giữ nguyên diện tích là 21,47 ha.

2.10. Đất xây dựng cơ sở Giáo dục, Đào tạo: 8,9ha tăng 0,26 ha so với năm 2020, do quy hoạch mở rộng trường tiểu học số I thị trấn Sịa.

2.11. Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Giữ nguyên diện tích  5,68 ha.

2.12. Đất thương mại, dịch vụ: Tăng 0.5 ha so với năm 2020( phát triển dịch vụ kè sông Sịa), đến năm 2021 đất thương mại dịch vụ là 1,59ha.

2.13. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Giữ nguyên diện tích 1,21 ha.

2.14. Đất có di tích Lịch sử, Văn hóa: Giữ nguyên diện tích 2,22 ha.

2.15. Đất sinh hoạt cộng đồng: Giữ nguyên diện tích 0,74 ha.

          2.16. Đất công trình năng lượng:Giữ nguyên diện tích 0,39 ha.

          2.17. Đất bưu chính viễn thông: Giữ nguyên diện tích 0,21 ha.

2.18. Đất chợ: Giữ nguyên diện tích 1,48 ha.

2.19. Đất cơ sở tôn giáo: Giữ nguyên diện tích 0,91 ha.

2.20. Đất cơ sở tín ngưỡng: Giữ nguyên  diện tích 15,11 ha.

2.22. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Giữ nguyên diện tích là 27,73 ha.

          2.23. Đất có mặt nước chuyên dùng: Giữ nguyên diện tích 133,57 ha.

3. Đất bằng chưa sử dụng: 19,80 ha Giảm 7,86 ha do chuyển sang đất ở Bắc nhà Văn hoá, Bắc trung tâm thương mại huyện, hạ tầng giao thông trong khu quy hoạch,và đất dịch vụ kè sông Sịa.

Trên đây là báo cáo về tình hình sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thị trấn Sịa./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.544.845
Truy cập hiện tại 150