Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Uỷ ban bầu cử thị trấn Sịa ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung Thông báo như sau:

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm  2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử: Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

1. Người ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm các loại giấy tờ sau:

a) Đơn ứng cử theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

c) Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 có thể liên hệ Ủy ban bầu cử thị trấn để được cung cấp các biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.quochoi.vn hoặc tại Website: http://www.snv.thuathienhue.gov.vn.

3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

4. Nộp hồ sơ ứng cử: Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 thì nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thị trấn Sịa .

II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Địa điểm: Văn phòng Ủy ban bầu cử thị trấn Sịa .

- Địa chỉ: 70 Trần Hữu Khác, TDP Thạch Bình, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 0234.3554282

- Mail công vụ: sia.quangdien@thuathienhue.gov.vn

III. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử:

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử thị trấn Sịa sẽ cử người trực để tiếp nhận hồ sơ ứng cử).

Ủy ban bầu cử thị trấn Sịa thông báo cho các ứng cử viên biết để nộp hồ sơ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa nhiệm kỳ 2021-2026./.

       Toàn văn nội dung Thông báo có trong tập tin đính kèm:

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 313.881
Truy cập hiện tại 4