Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

        Thực hiện Công văn số 1018 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn huyện. UBND thị trấn Sịa thông báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Sịa thực hiện tốt một số nội dung sau:

       1. Công dân đến từ Đà Nẵng muốn đến địa bàn huyện thì phải thực hiện khai báo y tế trước, tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến; không được tham gia các sự kiện đông người, dễ gây lây nhiễm.

        2. Đề nghị Ban công an thị trấn Sịa phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan kịp thời phát hiện các trường hợp đến lưu trú tại địa phương; hướng dẫn khai báo, kiểm tra y tế; các trường hợp đến từ/ trở về từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày thì phải yêu cầu khai báo y tế; nếu phát hiện có dấu hiệu ho, sốt hoặc tiếp xúc với nguồn có khả năng lây bệnh thì báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất

        3. Yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người; các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan du lịch, các trung tâm tổ chức sự kiện...yêu cầu nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.

        4. Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhân dân tạm hoãn các sự kiện, hoạt động tập trung đông người dễ gây lây nhiễm; nếu tổ chức phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

         Nhận được thông báo này, UBND thị trấn Sịa yêu cầu các Ban ngành liên quan; Ban điều hành TDP và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Sịa nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh./.

 

  Ngày 05/8/2020, UBND thị trấn Sịa đã ban hành Công văn về việc triển khai ứng dụng Bluzone- Khẩu trang điện tử trên địa bàn.

 

1. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, TDP trên địa bàn thực hiện nghiêm, khẩn trương các Công điện, Công văn hướng dẫn của UBND huyện về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Triển khai ứng dụng Bluezone theo Công văn số 6751/UBND-CT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng Bluezone; để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn, UBND thị trấn Sịa yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể , các TDP khuyến nghị các cơ quan, đơn vị, người dân sử dụng Ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau:

- Tất cả lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn phải yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của mình cài đặt ứng dụng Bluezone;cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng.

- Ban chỉ đạo thị trấn Sịa, cácTDP, các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát poster hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng.

- Đoàn TN thị trấn Sịa phối hợp với các chi đoàn phát động phong trào cài Bluezone và hỗ trợ người dân cài ứng dụng Bluezone.

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn  khuyến nghị khách hàng, công nhân viên cài ứng dụng Bluezone.

- Bộ phận Văn hóa - Thông tin , Đài truyền thanh thị trấn triển khai tuyên truyền đến người dân bằng cách tổ chức đưa tin trên Đài truyền thanh  và định kỳ nhắc lại.

Link tải ứng dụng như sau: https://bluezone.vn

          Vậy  UBND thị trấn Sịa yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể , các thành viên Ban chỉ đạo,TDP, các tổ chức đoàn thể của cácTDP  trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.815
Truy cập hiện tại 7